ORİON İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.S.
Linkler

Resmi Kurumlar

T.C. Sağlık Bakanlığı

http://www.saglik.gov.tr

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

http://www.titck.gov.tr/

Sosyal Güvenlik Kurumu

http://www.sgk.gov.tr

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

https://www.csb.gov.tr/

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

http://www.tarim.gov.tr/

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

http://sanayi.gov.tr/

 

Sektörel Dernek, Sendika ve Organizasyonlar

Türk Eczacıları Birliği

http://www.teb.org.tr

Türk Farmakoloji Derneği

http://www.tfd.org.tr

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği

http://www.aifd.org.tr

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası

http://www.ieis.org.tr

Türk İlaç Sanayi Derneği

http://www.tisd.org.tr

Farmakovijilans Derneği

http://www.farmakovijilansdernegi.org

Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği

http://www.medchem.org

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

http://www.hasuder.org

Klinik Araştırmalar Derneği

http://www.klinikarastirmalar.org.tr