ORİON İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.S.
Misyon, Vizyon, Degerler
Hakkımızda
Saglık, Guvenlik ve Cevre
Kariyer
İletişim
Saglık, Guvenlik ve Cevre

ORİON İLAÇ, müşteri memnuniyetinin, ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamak, yürüttüğü tüm faaliyetlerde, çevreye verdiği olumsuz etkileri en aza indirebilmek ve temel insan haklarından yola çıkarak; sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışanlarının fiziksel, sosyal sağlıklarını korumak amacıyla ;

·        Tutarlı hedefler ve programlar belirlemeyi,

·        Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için amaç ve programlara gerekli desteği, kaynakları ve yönetimin katılımını sağlamayı,

·        Tüm faaliyetlerinde yasal gerekliliklere uymayı,

·        Müşterilerinin gereksinim ve beklentilerini ön planda tutmayı,

·        Dünyada sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmeyi,

·        Ürün ve hizmetlerinin kalitesini, maliyetini devamlı iyileştirmeyi,

·        Çalışanlarında toplam kalite bilincini yerleştirmek, maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunda bilgilendirmeyi sağlamak, çevre bilincinin aşılanması amacıyla gerekli eğitimleri almalarını sağlamayı,

·        Çalışanlarını, kaliteyi arttıracak, çevre ve iş sağlığı güvenliği risklerini azaltacak projeler geliştirmeleri konusunda teşvik edip onları desteklemeyi,

·        Çalışanlarının yanı sıra, tedarikçi ve görevlendirdiği taşeronlar arasında toplam kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirecek şekilde hareket etmeyi,

·        Düzeltici ve önleyici faaliyetlerle iyileştirme ve geliştirmeleri sürekli kılmayı

·        Çevreyi korumayı ve doğal kaynakları verimli kullanmayı ve faaliyetleri sonucu oluşan atıkları kontrol altında tutmayı,

·        Uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek riskleri azaltmayı ve olası kirliliği önlemeyi,

·        Her türlü kazayı raporlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği performansını görünür kılmayı,

·        Çalışanlarımıza ihtiyaçları olan kişisel koruyucu donanımları sağlamayı ve kullanımı konusunda onları bilinçlendirmeyi,

 

Taahhüt eder.